Leerlingen lezen minder goed

Leerlingen van 9 en 10 jaar zijn minder goed gaan lezen dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit het internationaal onderzoek PIRLS. Het onderzoeksrapport is woensdag overhandigd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Lees verder

De eerste reactie van Dijksma was dat ze zich zorgen maakt over de resultaten. Maar ze zei ook dat er de komende jaren hard wordt gewerkt om de leesresultaten weer op te krikken. Daarmee verwees ze naar de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’ voor het primair onderwijs. Daarin staan taal en rekenen centraal (zie gerelateerd artikel in de rechterkolom)

Een van de resultaten uit de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) is dat vooral meisjes iets minder goed zijn gaan lezen, maar altijd nog beter scoren dan jongens. Een van de onderzoekers zei op Radio 1 dat dat waarschijnlijk te maken heeft met de digitale inhaalslag die meisjes maken. Vijf jaar geleden zaten vooral jongens achter de computer, nu ook steeds meer meisjes, waardoor ook zij in hun vrije tijd minder zijn gaan lezen.

Het onderzoeksrapport staat in de rechterkolom van dit bericht.  

Bijlagen