‘Leerlingen minder sociaal vaardig door computers’

Ongeveer veertig procent van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs vindt dat de sociale vaardigheden van hun leerlingen de laatste jaren zijn afgenomen. Dat blijkt uit een verkenning door EPN Platform voor de informatiesamenleving. Lees verder

Een kwart van de docenten denkt dat de computer en het internetgebruik oorzaak zijn van de afgenomen sociale vaardigheden. Aanleiding voor het onderzoek waren geluiden in het onderwijs dat kinderen minder emoties in gezichtsuitdrukkingen zouden kunnen herkennen. Veel leerkrachten wijzen er ook op dat ouders minder sociaal vaardig zijn geworden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat circa 70 procent van de leerkrachten denkt dat gewelddadige computerspelletjes meer agressiviteit bij kinderen veroorzaken. Eén op de drie docenten denkt dat games die met verschillende kinderen tegelijk worden gespeeld, sociale vaardigheden bevorderen. Ongeveer de helft vindt dat niet.

De helft van de leerkrachten geeft aan dat er bij hem of haar in de klas één of meer kinderen zitten die verslaafd zijn aan computerspelletjes en/of msn’en.