Leerlingen scoren onvoldoende op digitale geletterdheid

Leerlingen weten volgens hun leraren te weinig over de digitale wereld. Dat blijkt uit de Monitor Digitale Geletterdheid primair onderwijs die is uitgevoerd in opdracht van ECP – Platform voor de InformatieSamenleving.

De monitor gaat over de digitale kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken. Het blijkt dat leerkrachten de digitale geletterdheid van hun leerlingen beoordelen met gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). Bijna twee op de drie leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren en schoolbestuurders in het primair onderwijs vinden het noodzakelijk dat leerlingen digitaal vaardiger worden.

Naar verwachting in september 2020 verschijnt de Monitor Digitale Geletterdheid voortgezet onderwijs.

Lees meer…

Digitale vaardigheden verplicht vak

Uit recent Europees onderzoek van het netwerk Eurydice van het onderwijsprogramma Erasmus+ blijkt dat scholen voor primair en voortgezet onderwijs steeds meer belang hechten aan digitale vaardigheden. In veel landen zijn digitale competenties al een verplicht vak, terwijl andere landen dit de komende tijd verplicht gaan stellen.

Uit het Europese onderzoek blijkt ook dat er nog veel te verbeteren valt op het gebied van digitaal onderwijs. Zo is er behoefte aan tests en vaardighedenstrategieën voor leraren.

Lees meer…