Leerlingenvervoer: SGP vreest met grote vreze

De staatkundig gereformeerden in de Tweede Kamer hopen dat het wel meevalt met de kosten voor ‘religieus’ leerlingenvervoer. Kamerlid Roelof Bisschop heeft er Kamervragen over gesteld in de hoop dat er geen tittel of jota aan de vergoedingsregeling voor ouders verandert. Lees verder

De gemeenten zijn per jaar ongeveer 10 miljoen euro kwijt aan het vervoer van leerlingen van wie de ouders bewust kiezen voor bijzonder onderwijs op afstand. Die kosten zijn in feite weggegooid geld, omdat deze ouders ook kunnen kiezen voor openbaar onderwijs in de buurt. Openbare scholen laten alle leerlingen tot zich komen en garanderen bovendien godsdienstig vormingsonderwijs als de ouders daarom vragen.

Het is logisch dat steeds meer gemeenten af willen van de vergoeding voor 'religieus' leerlingenvervoer, maar daar is dan wel eerst een wetswijziging voor nodig. De gemeentelijke vergoeding voor dit vervoer is immers vastgelegd in de wet. De gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat wierp de eerste steen door een motie aan te nemen, waarin bij het Rijk erop wordt aangedrongen de vergoeding te schrappen. Later volgden de gemeenteraden van Achtkarspelen, Tiel en Cuijk met een vergelijkbare motie.

Kamermeerderheid voor afschaffing
De PvdA heeft er in november bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen een einde te maken aan de vergoedingsregeling. De partij kreeg daarbij steun van coalitiepartner VVD. Een Kamermeerderheid is er dus voor. De staatssecretaris heeft al laten weten dat hij achter het verzoek tot afschaffing staat, maar dat daarvoor wel de wet dient te worden aangepast. Hij wil daarbij een advies van de Onderwijsraad over de toekomst van artikel 23 betrekken.

De SGP vreest nu met grote vreze dat de regeling verdwijnt, en dat ouders die bewust voor bijzonder onderwijs op afstand kiezen volledig de vervoerskosten moeten betalen die daarmee samenhangen. Kamerlid Roelof Bisschop laat zich daarom niet onbetuigd, en probeert de staatssecretaris nu op andere gedachten te brengen door hem te vragen of de kosten voor dit vervoer wel zo hoog zijn. Het is een teken aan de wand dat hij het kostenargument gebruikt, en niet de principiële discussie aangaat over de vraag of de vergoedingsregeling nog wel van deze tijd is.