Leerlingenzorg vereist 620 miljoen euro

Voor de noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor de leerlingenzorg is structureel 620 miljoen euro nodig. Dat staat in een brief van VOS/ABB aan de Vaste Kamercommissie voor OCW. Lees verder

De brief is gebaseerd op wat senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg van VOS/ABB tijdens de hoorzitting over de zorgplicht op 8 december aan de Vaste Kamercommissie heeft laten weten.

De bedragen die in de brief staan, worden onderbouwd aan de hand van de verschillende elementen die voor een kwalitatieve leerlingenzorg noodzakelijk zijn. De kosten voor IB’ers in het primair onderwijs bijvoorbeeld bedragen naar schatting 350 miljoen euro per jaar. In het voortgezet onderwijs is voor schakelfunctionarissen structureel gemiddeld 55 miljoen euro nodig.

In de brief aan de Kamercommissie in de rechterkolom naast dit bericht staat de volledige specificatie. Op 2 februari is er in de Tweede Kamer algemeen overleg over de vernieuwing van de zorgstructuur.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen