Leerlinggegevens: keiharde deadline 1 december!

Schoolbesturen en scholen kunnen tot 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Als u wijzigingen na 1 december doorgeeft, tellen die niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging!

In een brief aan alle schoolbesturen in het primair onderwijs benadrukt het ministerie van OCW dat het niet meer coulant omgaat met te laat aangeleverde wijzigingen. De deadline van 1 december wordt dus strikt gehandhaafd!

Vanaf vrijdag 1 november kunt u uw leerlinggegevens in BRON inzien. Dat kan via de webpagina Open Onderwijsdata van DUO. Vanaf dat moment hebt u dus nog een maand de tijd om eventuele fouten te herstellen.

Let op: het gaat hierbij niet om de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment vastgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl