Leerroute vmbo-mbo2 wordt uitgebreid

De leerroute vmbo-mbo2 wordt uitgebreid. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW bekendgemaakt bij de opening van het Vakcollege TC Velzen in IJmuiden. Lees verder

Enkele duizenden leerlingen extra kunnen vanaf augustus 2010 gebruikmaken van de mogelijkheid om in één leerroute vmbo-mbo2 (VM2) een startkwalificatie te halen. In totaal gaat het om circa 70 vo-scholen en mbo-instellingen, die reeds deelnemen aan VM2 en die volgend schooljaar de mogelijkheid krijgen om een volgende leergang te starten.

De geïntegreerde leerroute biedt voordelen, meldt Van Bijsterveldt op de website van het ministerie: ‘Doordat de leerlingen hun startkwalificatie op één locatie, met één team en een pedagogisch-didactische visie kunnen halen, verwacht ik het voortijdig schoolverlaten verder terug te kunnen dringen.’

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie.