Lees het februarinummer van Over Onderwijs

In het februarinummer van Over Onderwijs staat weer een breed scala aan interessante achtergrondartikelen. Zo kunt u lezen dat collega’s in het primair onderwijs op zijn zachtst gezegd niet blij zijn met het besluit van staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en de Tweede Kamer om ruim 90 miljoen uit de lumpsum te halen. Maar het blad gaat over veel meer dan bezuinigingen alleen. Er komt een breed scala aan onderwerpen voorbij, zoals diversiteit, identiteit en imago en de meerjarenbegroting. Lees verder

Burgemeester Peter Snijders van de Drentse gemeente De Wolden, die de nieuwe bestuursvoorzitter van VOS/ABB is, vertelt enthousiast over de regionale betrokkenheid van VOS/ABB. Die betrokkenheid herkent hij in het nieuwe bestuur, waarvan hij sinds 1 december voorzitter is. Het lidmaatschap van de vereniging heeft volgens Snijders een duidelijke meerwaarde, zowel voor schoolbesturen in het primair als voortgezet onderwijs.

Ook aandacht voor het onderzoek dat junior adviseur Marleen Lammers van VOS/ABB de afgelopen tijd heeft uitgevoerd. Zij laat zien dat er regionale verschillen zijn in de beleving van het imago van het openbaar onderwijs. Lammers voerde haar onderzoek uit in het kader van haar studie onderwijskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Symposium VOS/ABB en VOO
Natuurlijk staat er in het februarinummer een vooraankondiging van het symposium ‘Openbaar onderwijs heeft (de) toekomst’, dat VOS/ABB in april samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseert. Senior onderwijsadviseur Anna Schipper vertelt wat dit symposium te bieden heeft. Leden van VOS/ABB en de VOO hebben gratis toegang. Het symposium is op 21 april in Zwolle en op 28 april in Rotterdam. U kunt zich online aanmelden.

In de rubriek Het Gebouw kunt u een kijkje nemen bij openbare basisschool De Kern in Hardenberg. Deze school zit met een pc-basisschool en andere onderwijsgerelateerde organisaties in het opvallende bredeschoolgebouw De Matrix. Directeur Ina de Groot legt uit hoe het ontwerp van het gebouw gericht is op samenwerking.

Soepele overgang
Onderwijskundig stafmedewerker Martien de Boer van het Atlas College in Hoorn vertelt hoe deze openbare vo-school met een filmproject de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs versoepelt. In de rubriek De Vijf Vragen komt rector Mark Manders van het openbare Amstelveen College aan het woord. Hij is blij met de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs in Amstelveen en met nieuwbouwplannen.

Onderwijshuisvesting komt ook aan bod in een artikel over subsidies voor de aanpassing van bredeschoolgebouwen. De subsidies gingen onder meer naar de gemeenten Zaltbommel, Giessenlanden en Nieuw-Lekkerland. In de rubriek Adviseur Ten Voeten Uit vertelt Reinier Goedhart van VOS/ABB hoe belangrijk het is om een goede meerjarenbegroting te hebben.

Dossiervorming
Advocaat Jack Heussen van VOS/ABB benadrukt in de rubriek Gelijk en Ongelijk het belang van dossiervorming. Als er na klachten van bijvoorbeeld ouders een juridische procedure volgt, is het belangrijk om bij de rechter op het juiste moment over de juiste stukken te beschikken. Recht en onrecht komen ook aan bod in een artikel over een game, waarmee leerlingen als virtueel journalist een oorlogsgebied ingaan. Het Spinoza Lyceum in Amsterdam heeft ermee gewerkt.

Over Onderwijs ging ook naar Apeldoorn, waar openbare basisschool De Reiziger samen met een pc- en rk-school afspraken heeft gemaakt over spreiding. De drie scholen zitten in één gebouw en willen dat over een aantal jaren de samenstelling van hun leerlingepopulaties overeenkomt met de sociale structuur van de wijk.

Bijbeljuf
Het thema levensbeschouwing ten slotte wordt belicht in een artikel over godsdienstig vormingsonderwijs (gvo) op de openbare basisschool Florence Nightingale in Zoetermeer. Directeur Wim in ’t Veld en bijbeljuf Annemarieke Voorwinden laten zien hoe gvo op een positieve manier kan bijdragen aan de pluriformiteit van het openbaar onderwijs.

De papieren versie van het blad Over Onderwijs is verzonden aan alle VOS/ABB-leden en overige abonnees. De digitale printbare pdf-versie kunt u downloaden uit de rechterkolom. U kunt het blad ook virtueel doorbladeren: klik hier.

Wilt u artikelen overnemen? Dat kan met bronvermelding. Maar neemt u wel eerst even contact met ons op, want artikelen die door freelancers zijn geschreven, kunnen wij vanwege copyright niet gratis ter beschikking stellen. Artikelen van VOS/ABB-redacteuren kunt u wel zonder vergoeding gebruiken.

Nog geen abonnee? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Karin Peters van de ledenadministratie: 0348-404816, kpeters@vosabb.nl.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen