Lees het nieuwe nummer van magazine School!

Het februarinummer van het magazine School! gaat onder meer over levensbeschouwing en de profileringskansen die de openbare scholen hiermee kunnen benutten. Andere onderwerpen zijn veiligheid in het voortgezet onderwijs en duidelijk beleid in gebieden met demografische krimp. Lees verder

Beleidsmedewerker Lizzy Wijnen van VOS/ABB legt in School! uit hoe openbare scholen zich kunnen profileren door zelf aandacht te besteden aan diverse vormen van levensbeschouwing. Dat kan volgens haar een aanvulling zijn op de bestaande mogelijkheid om binnen de openbare school godsdienstig en/of humanistisch vormingsonderwijs te laten verzorgen. In het artikel komen twee praktijksituaties aan bod, in Rotterdam en Kampen.

De veiligheid in het voortgezet onderwijs komt aan de orde in een artikel over de Arbocatalogus-VO. Hierin staan de normen waaraan het voortgezet onderwijs moet voldoen op het gebied van arbeidsomstandigheden. School! nam een kijkje bij het openbare Commanderij College in Gemert en in het eveneens openbare Johan de Witt College in Den Haag.

Bevolkingsdaling
De gevolgen van demografische krimp op het onderwijs komen aan bod in een artikel over het beleid dat het bestuur SPO Venray hierover heeft opgesteld. Bestuurder Yvonne Raaijmakers laat zien hoe belangrijk het is om samen met vertegenwoordigers van de ouders en het personeel heldere lijnen uit te zetten om krimp voor de scholen en hun omgeving in goede banen te leiden, ook al leidt dit soms tot emotionele discussies.

Het februarinummer besteedt ook met een tweede artikel aandacht aan de positie van het openbaar onderwijs in krimpgebieden. Dit wordt belicht aan de hand van de situatie in het Groningse dorp Onderdendam, waar de christelijke basisschool zich nadrukkelijk profileert als de dorpsschool voor iedereen. De vraag is of dit op gespannen voet staat met de algemene toegankelijkheid.

Over de grens
De positie van het openbaar onderwijs staat ook centraal in een artikel over een omstreden onderzoek van de gemeente Zeewolde naar het draagvlak voor een protestants-christelijke vo-school in deze Flevogemeente. VOS/ABB vindt dat Zeewolde hiermee een grens overschrijdt, omdat bijzonder onderwijs een particuliere aangelegenheid is en geen kerntaak van de gemeenten.

Andere onderwerpen die in School! aan bod komen zijn de politieke discussie over de samenwerkingsschool, de zogenoemde groepen nul voor peuters met een taalachterstand, cyberouders en veilig internetten en een project om leerlingen van een stadsschool in Amsterdam en een dorpsschool in Monnickendam met elkaar in contact te brengen.

Het februarinummer van School! is verstuurd aan alle leden van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Als u School! nog niet toegestuurd krijgt en het magazine graag wilt ontvangen, kunt u een abonnement nemen. Klik hier voor meer informatie.

De digitale versie van het blad staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Bijlagen