Leidraad kledingvoorschriften

Het ministerie van OC&W heeft een praktische leidraad opgesteld over het instellen van kledingvoorschriften op scholen. Dit naar aanleiding van recente berichten over scholen die bepaalde kleding aan leerlingen verboden. Lees verder

In Amsterdam heeft een ROC aan leerlingen verboden een gezichtssluier te dragen. De Commissie Gelijke Behandeling bepaalde op 20 maart dat dit verbod is toegestaan. Daarna beloofde minister Van der Hoeven van onderwijs aan de Tweede Kamer een leidraad kledingvoorschriften op te stellen.

De leidraad biedt scholen een praktisch handvat voor het opstellen van kledingvoorschriften. Er wordt duidelijk gemaakt met behulp van voorbeelden uit de praktijk welke eisen scholen wel en welke ze niet aan kleding mogen stellen. Het advies van de Commissie Gelijke Behandeling over gezichtssluiers en hoofddoeken van 16 april 2003 is hierbij als richtlijn gebruikt.