Leraar als mede-eigenaar van de school

Leraren zijn samen met alle andere betrokkenen mede-eigenaar van de school, en niet eigenaar, zoals de Onderwijsraad aangeeft. Dat zegt senior beleidsmedewerker Hans van Willegen van VOS/ABB, die tevens bureaucoördinator van de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) is. Lees verder

Van Willegen heeft een analyse gemaakt van de notitie ‘Leraarschap is eigenaarschap’ van de Onderwijsraad. Deze notie werd woensdag gepresenteerd, net als het adviesrapport ‘LeerKracht’ van de Tijdelijke Commissie Leraren onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan.

Aan het einde van de analyse geeft Van Willegen een genuanceerd positief oordeel op de notitie van de Onderwijsraad. Het ligt volgens hem in het verlengde van het advies van Rinnooy Kan, waar VOS/ABB en de WvPO ook overwegend positief op hebben gereageerd. Zo is Van Willegen het met de raad eens dat de focus moet liggen op wat leraren en managers bindt.

Van Willegen wijst er echter ook op dat de Onderwijsraad wellicht te veel nadruk legt op de rol van de leraren. De raad schrijft dat de school een gemeenschap is. Dat betekent volgens Van Willegen dat leraren samen met alle andere betrokkenen mede-eigenaar zijn.

De analyse en de notitie van de Onderwijsraad staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl  

Bijlagen