Leraar ontslaan als sprake is van relatie met leerling

Adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB legt in het Algemeen Dagblad uit wat de juridische gevolgen kunnen zijn van een liefdesrelatie tussen een personeelslid en een leerling. Lees verder

Het Algemeen Dagblad benaderde VOS/ABB naar aanleiding van twee recente gevallen, waarin leraren hun boekje te buiten zijn gegaan. In Schiedam zoende een gymleraar van de rk-scholengemeenschap Spieringshoek met een 18-jarig meisje. In Den Haag bleek een docent Frans van het openbare Segbroek College een relatie te hebben met een minderjarige leerlinge.

Strafbaar en/of niet professioneel
Bloemers legt in het AD uit dat het schoolbestuur in beide gevallen de leerkracht zou moeten ontslaan. 'Bij het geval in Den Haag is sprake van een strafbaar feit. En bij de zaak in Schiedam heeft een leraar zich niet professioneel gedragen. Op beide punten wordt een docent ontslagen.'

'Als de leerlinge nog minderjarig is, moet er aan gifte gedaan worden door de school of de leerling. Als dat niet vanuit de scholier zelf gaat, dan kan het Openbaar Ministerie onderzoek doen, want er is sprake van een strafbaar feit.' Bloemers wijst erop dat een school die in een dergelijk geval geen aangifte doet, de wet overtreedt (zie artikel 3 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel 4a van de Wet op het primair onderwijs (WPO)).

Hij benadrukt dat de leraar ook fout zit als de leerling 18 jaar of ouder is. 'Een leraar behoort zich professioneel te gedragen en daarbij komt dat de gezagsverhouding tussen leraren en leerlingen geldt. Een relatie is ongewenst.' Bloemers baseert zijn uitleg op jurisprudentie (zie rechterkolom).

Getrouwd en vijf kinderen
In het artikel in het Algemeen Dagblad komt ook Wim de Haan aan het woord, die in de jaren 70 als 42-jarige leraar een relatie aanging met een meisje van 18 jaar. Maar het raakte volgens hem pas aan nadat zij eindexamen had gedaan. Hoewel in die tijd de seksuele moraal losser was dan nu, benadrukt De Haan dat het niet goed is als een leraar een relatie aangaat met een leerling. 

Inmiddels zijn de nu 73-jarige De Haan en zijn 24 jaar jongere vrouw 36 jaar samen, waarvan 31 jaar getrouwd. Ze hebben vijf kinderen. 

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen