Leraren gevraagd voor onderzoek naar regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) voert in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit naar de regeldruk die leraren ervaren. Lees verder

Het onderzoek moet een beeld geven van de regeldruk die leraren van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs ervaren. Leraren kunnen online reageren.

Doe mee aan het onderzoek via de website van Actal.