Leraren redelijk tevreden over hun beroep

Leraren in het voortgezet onderwijs zijn redelijk tevreden over hun beroep. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lees verder

In de media komt een beeld naar voren als zouden de meeste leerkrachten niet gelukkig zijn in hun beroep, maar uit het onderzoek ‘Gelukkig voor de klas?’ van het SCP blijkt dit beeld niet te kloppen met de werkelijkheid.

Het SCP hield een enquête onder 2700 leraren in het vo. In de enquête werden hun vragen gesteld over de motivatie voor de beroepskeuze, de invulling die zij aan het docentschap geven en het werkplezier en/of de frustraties die zij in het onderwijs ervaren. Ook de samenwerking met collega’s en de verhouding met de schoolleiding kwamen aan bod, net als de mening over de kwaliteit van het onderwijs in hun school.

Uit de enquête blijkt volgens het SCP dat leraren in het voortgezet onderwijs ‘redelijk tevreden’ zijn over hun beroep. De gegevens uit de enquête maken ook duidelijk dat de oudere generatie leraren plaatsmaakt voor een jongere generatie, die andere ideeën heeft over lesgeven.

Klik hier als u het SCP-onderzoeksrapport wilt bestellen.