Leraren voelen zich een stuk veiliger

Het onderwijspersoneel voelt zich veel veiliger dan in 2003. Dat meldt het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van een enquête, die is uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lees verder

Uit de enquête komt niet alleen naar voren dat leerkrachten en ander personeel zich op scholen veiliger zijn gaan voelen, maar ook dat de indruk bestaat dat scholen tegenwoordig strenger zijn dan in 2003. De regels zijn duidelijker en worden beter gehandhaafd.

Het Onderwijsblad meldt ook dat een kwart van de geënquêteerden zegt dat scholen geweldsincidenten met opzet niet melden, omdat de vrees bestaat dat anders de goede naam van de school wordt aangetast.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de AOb

Klik hier voor het onderzoeksrapport