Leraren worstelen met homolessen

Docenten vinden het lastig om in luidruchtige klassen homoseksualiteit te bespreken. Het zou nuttig zijn als lerarenopleidingen hier meer aandacht aan gaan besteden. Deze aanbeveling volgt op onderzoek in opdracht van kenniscentrum Empowerment voor seksuele diversiteit in het onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rutgers Nisso Groep. Lees verder

In de opleiding zouden leraren beter moeten worden getraind om met vooroordelen om te gaan. In de lespraktijk blijken vooroordelen over homoseksualiteit hardnekkig. Ze leiden vaak tot veel rumoer in de klassen.

Ook zouden leraren sociaal wenselijke antwoorden beter moeten herkennen en beter moeten kunnen omgaan met het thema homoseksualiteit als bekend is dat er een homoseksuele leerling in de klas zit.

De landelijke Hetero-Homo Onderwijsalliantie heeft de conclusies uit het onderzoek en de aanbevelingen besproken met minister Ronald Plasterk van OCW, die onder meer homo-emancipatie in zijn portefeuille heeft.

Klik hier voor het onderzoeksrapport.