Lerarenbeurs: aanvraagtermijn verlengd!

De aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs is verlengd tot 14 juni.

De beurs bedraagt maximaal 7700 euro voor collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om een leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor leraren met een onderwijsbevoegdheid of minimaal een bachelordiploma. Dit jaar komen ook ambulante begeleiders in het (speciaal) onderwijs voor een Lerarenbeurs in aanmerking. Bovendien zijn de toelatingseisen voor invalkrachten verruimd.