Lerarenbeurs groot succes

De nieuwe lerarenbeurs, een van de maatregelen uit het Actieplan LeerKracht van Nederland, blijkt al direct een succes. Maar liefst 7500 docenten hebben deze zomer een beurs voor scholing aangevraagd. Minister Plasterk had op hooguit 1500 aanvragen gerekend. Lees verder

Het subsidiebedrag voor de lerarenbeurs is daarom al meteen verhoogd van zeven naar 18 miljoen euro. Zo’n 5000 leraren kunnen in september al aan de slag met hun opleiding. De helft van de aanvragers wil een opleiding op masterniveau gaan doen.

De nieuwe regeling is bedoeld om leraren met een onderwijsbevoegdheid te stimuleren een andere en/of hogere opleiding te volgen. Zo kan een leraar die in de onderbouw van het voortgezet onderwijs lesgeeft, nu een eerstegraads lesbevoegdheid halen zodat hij in de bovenbouw mag lesgeven. Hiermee wordt de professionaliteit bevorderd. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor na- of bijscholing, want daarvoor bestaat het reguliere scholingsbudget dat scholen zelf beheren.

Uit de aanvragen, die tussen 1 juni en 15 juli ingediend konden worden bij de IB-groep, blijkt dat de lerarenbeurs het populairst is in het primair (speciaal) onderwijs (58 procent). Dertig procent van de aanvragen komt uit het voortgezet onderwijs, 7 procent uit het beroeponderwijs en 5 procent uit het hoger onderwijs. In januari 2009 wordt een tweede termijn geopend waarin leraren kunnen intekenen. Daarvoor is 19 miljoen euro beschikbaar. Het bedrag loopt jaarlijks op tot 80 miljoen in 2012.