Lerarenbeurs: nieuwe aanvraagronde

Leraren kunnen van 12 januari tot en met 20 februari een beurs aanvragen voor een opleiding. De regeling geldt voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De Lerarenbeurs is bedoeld voor een bachelor- of mastersopleiding of een andere opleiding gericht op het verwerven van meer bekwaamheden. Lees verder

Voor de aanvraagronde in januari en februari is een beperkt aantal beurzen beschikbaar. Leraren die voor een beurs in aanmerking willen komen, moeten met hun opleiding beginnen tussen 1 februari en 1 oktober 2009. In de loop van 2009 komt er nog een aanvraagronde voor het schooljaar 2009-2010.

De Lerarenbeurs voor scholing is een structurele regeling. Een leraar kan eenmaal in zijn of haar onderwijsloopbaan gebruikmaken van de beurs. De Lerarenbeurs vergoedt de kosten voor les- of collegegeld tot een maximum van 3500 euro per jaar. Ook biedt de lerarenbeurs een tegemoetkoming in de kosten voor studiemiddelen en reiskosten.

Voor reguliere bachelor- of masteropleidingen geldt een subsidie voor maximaal drie jaar. Ook kan de werkgever een vergoeding krijgen voor vervanging tijdens studieverlof. Voor opleidingen gericht op het verwerven van extra bekwaamheden geldt de subsidie voor maximaal één jaar.

Op de website van de IB-Groep staat meer informatie.