Lerarenbeurs pas aanvragen na verplicht overleg

Er is één en ander gewijzigd in de regeling voor de Lerarenbeurs. Zo moet er voortaan overleg zijn geweest tussen de werknemer en werkgever voordat een subsidieaanvraag kan worden ingediend. Lees verder

Hiervoor was het overleg tussen werkgever en werknemer niet verplicht, hoewel het in de praktijk in de meeste gevallen al wel plaatshad. Met de verplichting om eerst met elkaar te overleggen, wordt ervoor gezorgd dat de te volgen opleiding aansluit bij het bestaande scholingsplan.

Verder vervalt de voorwaarde dat een leraar minimaal een jaar in dienst moet zijn voordat hij of zij aanspraak kan maken op een Lerarenbeurs. Ook is vastgelegd dat de werkgever de subsidie moet terugbetalen als blijkt dat de leraar het geld niet heeft benut voor een studie.

Daarnaast gaat het ministerie van OCW vanaf 2011 alle tweede bachelor- en masteropleidingen extra subsidiëren. Het subsidiebedrag voor collegegeld wordt verhoogd naar maximaal 7700 euro. Dat is inclusief 20 procent voor reiskosten en materiaalkosten over de eerste 3500 euro.

De nieuwe aanvraagtermijn voor de Lerarenbeurs loopt van 1 april tot 13 mei. De beurs is bedoeld voor verdere professionalisering van leraren.

Klik hier voor informatie over de Lerarenbeurs op de website van DUO.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl