Lerarenbond wil staken voor behoud zomervakantie

Staken lijkt onvermijdelijk. Dat zegt de vakbond Leraren In Actie (LIA) als reactie op het plan van minister Marja van Bijsterveldt van OCW om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs te bekorten van zeven naar zes weken. De minister wil ook meer lijn in overige vakantieperiodes, zo staat in een reeks voorgestelde wetswijzigingen. Lees verder

De ministerraad staat achter het plan van Van Bijsterveldt. Volgens haar is een kortere zomervakantie in het voortgezet onderwijs nodig om de lesuitval tegen te gaan en de minimale onderwijstijd van 1000 uur te halen. Tevens wordt de werktijd er beter door gespreid, zegt de minister, waardoor de werkdruk in het vo zou afnemen. 

De LIA is fel tegen het plan, zo meldt de bond op de eigen website: ‘Eerst moesten leraren in het voortgezet onderwijs gratis een week langer gaan werken voor spreiding van hun werkdruk, nu is het halen van de 1000-urennorm weer de belangrijkste reden om de zomervakantie in het voortgezet onderwijs een week korter te maken.’

De lerarenbond zoekt steun bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs om naar aanleiding van het voornemen van Van Bijsterveldt een staking te organiseren. Een mogelijke datum noemt de LIA (nog) niet.

VOS/ABB vreest dat de media-aandacht voor de mogelijk kortere zomervakantie in het voortgezet onderwijs de aandacht afleidt van de bezuiniging op passend onderwijs en de protesten daartegen. Afgezien van de vraag of de bezwaren van de lerarenvakbond terecht zijn, moet de LIA zich ernstig afvragen of die hiermee inhaakt op een eventuele afleidingsmanoeuvre van de minister.

Meer lijn in vakantieperiodes
In de voorgestelde wetswijzigingen omtrent de schoolvakanties staat dat niet alleen de zomervakantie in het voortgezet onderwijs moet worden bekort, maar ook dat er meer lijn moet komen in overige vakantieperiodes. Dit heeft ook betrekking op het primair onderwijs.

Het ministerie bevestigt berichten in de media dat het de kerst- en meivakantie wil vastleggen. Nu is het nog zo dat scholen zelf, binnen bepaalde grenzen, mogen kiezen in welke weken leerlingen vrij zijn. Die mogelijkheid blijft gelden voor de herfst- en voorjaarsvakantie. 

Afgelopen december en januari leidde de keuzemogelijkheid voor het onderwijs tot de situatie dat er scholen waren die de laatste twee weken van december kerstvakantie hadden en direct na nieuwjaar weer begonnen. Er waren echter ook scholen die tot vlak voor kerst doorwerkten en in de week na nieuwjaar nog geen les gaven.

Ook voor de voorjaarsvakantie kiezen scholen verschillende periodes. Een groot deel van de scholen is dit jaar in week 8 vrij, maar er is ook een aanzienlijk aantal scholen vrij in week 9 of week 10.

Het ministerie wil vasthouden aan de huidige vakantiespreiding in de zomer. De voorstellen van Van Bijsterveldt zouden na de zomer van 2012 realiteit moeten worden.

Klik hier voor meer informatie over de plannen van de minister van OCW.