CNV Onderwijs: Kennisniveau daalt door lerarentekort

Door het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs daalt het kennisniveau van leerlingen. Dat melden negen op de tien leraren die hebben meegedaan aan een ledenenquête van CNV Onderwijs.

De leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs geven aan dat het lerarentekort vooral ten koste gaat van het niveau van de kernvakken: rekenen/wiskunde, taal en spelling.

Bestuurslid Jan de Vries van CNV Onderwijs benadrukt dat de lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs niet alleen grote problemen veroorzaken voor de teams, maar ook voor de leerlingen en uiteindelijk voor ons allemaal. ‘Een dalend kennisniveau van leerlingen, raakt onze hele samenleving’, aldus De Vries.

Lees meer…