Lerarentekort gaat vele miljarden kosten

Het verwachte lerarentekort gaat de samenleving 7,5 miljard euro per jaar kosten. Dat meldt de Nationale DenkTank, waarin masterstudenten, pas-afgestudeerden en promovendi zitten die onderzoek hebben gedaan naar het onderwijs in Nederland. Lees verder

De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag op een bijeenkomst in Amsterdam gepresenteerd aan het ExpertForum, waarin deskundigen zitten uit het onderwijs, de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid.

In totaal verwacht de Nationale DenkTank dat knelpunten in het onderwijs 16 miljard euro per jaar gaan kosten. Bijna de helft daarvan (7,5 miljard)  hangt samen met het lerarentekort, dat in de komende jaren naar verwachting fors zal toenemen. Als er eenmaal een tekort is, zal dit volgens de DenkTank ‘verergeren door verhoogde werkdruk en een mede daardoor negatief imago’. Het slechte imago van het onderwijs wordt ook gevoed door negatieve aandacht van de media, meldt de DenkTank.

Andere knelpunten die de samenleving naar verwachting veel geld gaan kosten, zijn de ‘mismatch’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de onderbenutting van capaciteiten van leerlingen, het niet herkennen van toptalent, niet-optimale studiekeuzen, studieuitval en de starheid van het huidige onderwijssysteem.

In de rechterkolom staat het persbericht over het onderzoek van de Nationale DenkTank. 

Bijlagen