Kleuters niet pas vanaf 5 jaar naar school

Het is ‘onwenselijk’ om kleuters pas vanaf de leeftijd van 5 jaar naar school te laten gaan. Dat is volgens het AD het standpunt dat het ministerie van OCW en de Inspectie van het OCW hebben ingenomen naar aanleiding van een optie die de vier grote steden en Almere noemden in het kader van het lerarentekort.

Schoolbesturen in de vier grote steden en Almere gaven in september aan te vrezen dat als gevolg van het groeiende lerarentekort kleuters van 4 jaar op den duur niet meer naar school kunnen. Bovenschools directeur Hans Lesterhuis van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) sprak bij de NOS van ‘een mogelijk scenario’.

Van tafel geveegd

Het AD meldt nu dat hier overleg over is geweest met het ministerie van OCW en de inspectie. Volgens de krant is de optie om kleuters pas vanaf 5 jaar naar school te laten gaan ‘van tafel geveegd’.

Het AD citeert een woordvoerder die het standpunt van OCW en de inspectie verheldert: ‘Tijdens het overleg is door alle partijen aangegeven dat het onwenselijk is als 4-jarigen niet naar school gaan. Dat past ook niet in het beleid van veel besturen op het gebied van kindcentra en voorschoolse educatie.’

Kleuters van 4 jaar hoeven wettelijk gezien nog niet naar school. De Leerplicht geldt pas vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Lees meer…