‘Lerarentekort neemt komende jaren weer toe’

Onderzoekscentrum CentERdata voorziet tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt. De tekorten ontstaan al over enkele jaren.

CentERdata verwacht dat in het primair onderwijs de lerarentekorten in het laatste deel van dit decennium zullen oplopen. Hoewel een verdere daling van het aantal leerlingen wordt verwacht, zullen ook veel oudere leraren over enkele jaren uitstromen vanwege pensionering. Wat ook meespeelt, is dat een aantal pabo-gediplomeerden fors daalt.

Bij ongewijzigd beleid zal rond 2020 landelijk gezien de verwachte vacaturegraad in het primair onderwijs ruim 4 procent kunnen bedragen. In de periode daarna kan dit percentage verder oplopen, vooral in de grote steden. In Amsterdam bijvoorbeeld wordt in 2020 een vacaturegraad verwacht van ongeveer 9 procent.

In het voortgezet onderwijs signaleert CentERdata op middellange termijn een oplopende vacaturegraad tot circa 2,5 procent. Op langere termijn lijken de ontgroening en vergrijzing elkaar redelijk te compenseren, waardoor de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs vanaf 2018 op macroniveau redelijk in evenwicht is.

Bij ongewijzigd beleid zullen er naar verwachting van het CentERdata nog wel knelpunten zijn voor specifieke gebieden, zoals de exacte vakken en de moderne talen. Ook zal vooral de vraag naar eerstegraadsdocenten groot zijn door de verwachte toename van het aantal havo- en vwo-leerlingen.

Lees ook het bericht Mogelijke kwalitatieve mismatch grootste arbeidsmarktuitdaging VO van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Zie ook de gerelateerde berichten rechtsboven.