Nominaties Van Kemenade Award: ook u kunt stemmen

De bij VOS/ABB aangesloten Stichting ROOBOL voor openbaar primair onderwijs in het Friese Lauwersland is met het project ‘De lerende basisschool’ een van de genomineerden voor de Jos van Kemenade Award. Er kan online op de kandidaten worden gestemd. De winnaar wordt op 1 oktober bekendgemaakt. Lees verder

ROOBOL begon in april met het project ‘De lerende basisschool’. De vier scholen die hierin samenwerken, zijn de openbare basisscholen De Mienskip in Buitenpost, ’t Holdersnêst in Harkema, De Tsjelke in Holwerd en De Balkwar in Kootstertille. De pabo van de NHL Hogeschool en de Universiteit Twente begeleiden en ondersteunen deze scholen.

Algemeen directeur Joekie Blom van Stichting ROOBOL: ‘We zijn trots op deze erkenning voor ons project. Dat de leerlingen op onze basisscholen, hun ouders en vooral de leraren ambities hebben en zich blijven ontwikkelen, vinden we van groot belang. Om die reden zijn we het project ‘De lerende basisschool’ gestart.’

Het project heeft als doel het ambitieniveau van leerlingen, ouders en leraren te verhogen, zodat de uitstroom van de leerlingen stijgt tot boven het landelijk niveau. Hierdoor stromen meer leerlingen door naar havo of vwo. Met diverse ambitie- en motivatieverhogende activiteiten in en buiten de scholen wil ROOBOL dit bereiken.

Een belangrijk onderdeel hierin zijn de actieonderzoeken van leraren en pabo-stagiairs. Daarnaast doen de scholen mee aan diverse competities. Leraren en directeuren gaan in dit samenwerkingsnetwerk zelf op onderzoek naar uitdagend en betekenisvol onderwijs dat de prestaties van leerlingen ten goede komt.

Schoolleider van het Jaar
De Stichting ROOBOL kwam vorig jaar ook positief in het nieuws toen bekend werd dat Willem Wouda van obs ’t Holdersnêst in Harkema de Schoolleider van het Jaar-Pluim kreeg. Deze prijs is een initiatief van Onderwijsbureau Meppel. Ook deze prijs stond in het teken van kwaliteitsverbetering. De jury: ‘Willem is ambitieus met oog voor mens en organisatie. Hij kenmerkt zich door zijn volledige inzet om van zijn school een topschool in Friesland te maken.’

(Zie voor meer informatie over Willem Wouda een van de gerelateerde berichten in de rechterkolom. Daar vindt u ook een interview met hem, dat in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is gepubliceerd.)

De overige genomineerden voor de Jos van Kemenade Award zijn:

* Rkbs ’t Venne in Nieuw-Vennep: opbrengstgericht werken, leerkrachten werken doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de school.

* ROC’s Alpha-college, Friese Poort, Landstede, AOC Terra, NHL Hogeschool/Ecno: talentenpool mbo-docenten voor excellentie in competentiegericht onderwijs.

* Pcbs De Bernewird in Bornwird: krachtige teams zorgen voor kansrijke combinatiegroepen: hoe kun je de kwaliteit van het onderwijs verbeteren als je te maken hebt met dalend aantal leerlingen?

* Develstein College in Zwijndrecht: Develsteincentrum voor Ontwikkeling & Coaching.

* Wolfert PRO in Bergschenhoek: If you can dream it, you can do it! Realisatie van een tweetalige vmbo-vestiging met een intersectorale leeromgeving, gebaseerd op de principes van Project Based Learning.

* Obs Atlantis in Amersfoort: The leader in me. Leraren worden in de school opgeleid met leiderschapstrainingen die pro-activiteit en wederzijdse afhankelijkheid bij leraren bevorderen (hierover heeft magazine School! geschreven; zie een van de artikelen in de rechterkolom).

* VeenLanden College in Mijdrecht: VLC academie, interne professionalisering door een breed aanbod van intercompany-trainingen en workshops op het gebied van onderwijsontwikkeling, verbreding van vakkennis en het ontwikkelen van competenties.

Stemmen kan online via de actiesite.

De Jos van Kemenade Award wordt jaarlijks door het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit toegekend aan een innovatief project op een school of groep scholen om de professionalisering van leraren te stimuleren. De winnaar wordt op 1 oktober bekendgemaakt, tijdens de Nationale Onderwijsweek.

Bijlagen