Lesbevoegdheid na educatieve minor

Afgestudeerde bachelors die een educatieve minor hebben, kunnen les gaan geven op de mavo en in de eerste drie jaren van havo en vwo. Zo wil staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW meer academici voor de klas krijgen. Lees verder

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel van Van Bijsterveldt. Opmerkelijk is dat de educatieve minor nu nog geen wettelijke status heeft. De Tweede Kamer gaf eerder dit jaar de staatssecretaris echter al toestemming om vooruitlopend op een wetswijziging deze minor in het hoger onderwijs in te voeren.

Op de website van het ministerie van OCW laat Van Bijsterveldt weten dat met de educatieve minor studenten al vroeg kunnen ontdekken ‘wat een geweldig vak het leraarschap is’. De eerste signalen over het aantal studenten dat dit jaar van plan is een educatieve minor te volgen, zijn volgens OCW veelbelovend.

Op 30 september vindt de landelijke lancering van de educatieve minor plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam.