Lesbrief over Statenbijbel voor openbare scholen

De Gereformeerde Bijbelstichting verstuurt binnenkort opnieuw een mailing aan alle openbare basisscholen over een lesbrief over de Statenbijbel. Lees verder

De Gereformeerde Bijbelstichting haakt met de lesbrief in op de canon van de geschiedenis van Nederland. De Bijbelvertaling uit 1637, die vooral in orthodox-christelijke kring nog wordt gebruikt, is in de canon opgenomen, omdat deze vertaling wordt gezien als essentieel onderdeel van de (calvinistische) geschiedenis van ons land.

Algemeen medewerker Jaap de Koning van de Gereformeerde Bijbelstichting spreekt tegen als zou deze organisatie met de lesbrief willen evangeliseren onder leerlingen van openbare scholen. Maar het is wel zo dat hij hoopt dat kinderen door middel van de lesbrief kennisnemen van het bestaan van de Bijbel. De lesbrief is bedoeld voor het basisonderwijs, maar kan eventueel ook worden gebruikt in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

U kunt de lesbrief als pdf-bestand gratis downloaden uit de rechterkolom van dit bericht. Scholen die de papieren versie à 2 euro willen bestellen, kunnen een mailtje sturen aan info@gereformeerdebijbelstichting.nl.

Vorig jaar bestelden ongeveer 100 openbare basisscholen de lesbrief over de Statenbijbel.

Bijlagen