Ook in vakantie mogelijk peperdure post van UWV

De Helpdesk van VOS/ABB wijst er met nadruk op dat schoolbesturen ook in de zomervakantie kunnen worden geconfronteerd met onjuiste gegevens van het UWV over werknemers die vanuit een oud dienstverband zijn ingestroomd in de Ziektewet. Als u fouten signaleert, is het zeer verstandig onmiddellijk actie te ondernemen. Als u dit niet doet, kunt u te maken krijgen met schadeposten die kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s!

Vanaf mei verstuurt het UWV werkgevers lijsten met tijdelijke werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Managing consultant Daniël Rijnbeek van VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon meldt dat er veel fouten in de door het UWV aangeleverde gegevens kunnen zitten.

‘Op basis van eerdere onderzoeken gaan wij uit van een foutmarge van zeker 35 procent. Werkgevers die onjuistheden signaleren, moeten dat direct kenbaar maken aan het UWV. Als ze daar te lang mee wachten, lopen ze het risico jarenlang te veel premie te betalen’, aldus Rijnbeek. Wie eventuele fouten niet tijdig opspoort en aan het UWV doorgeeft, loopt het risico voor honderdduizenden euro’s het schip in te gaan!

U dient de gegevens van het UWV dus goed (te laten) controleren. Wanneer de brief van het UWV binnenkomt, hebben schoolbesturen vier weken de tijd om hierop te reageren. U kunt voor ieder BSN-nummer dat in de brief wordt vermeld, een beschikking opvragen. Zodra de beschikking binnen is, hebt u zes weken de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Dit betekent dat het ook in de zomervakantie van groot belang is om de post goed in de gaten te houden!

Toelichting & korting
De lijsten van het UWV hebben te maken met de modernisering van de Ziektewet, waarop adviseur Céline Adriaansen van de VOS/ABB-Helpdesk eerder een toelichting heeft gegeven.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, is het goed om te weten dat u bij BSA Schaderegeling korting krijgt bij het laten aanpassen van de gedifferentieerde WGA-premie indien er sprake is van verzuim door een ongeval. Zie ook dit bericht op de website van BSA Schaderegeling en informatie over de korting voor VOS/ABB-leden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl