Let op entreerecht als aandeel LD-functies terugloopt

Het entreerecht, dat bedoeld is om het aandeel LD-functies in het voortgezet onderwijs te verhogen, kan op een aantal scholen al op 1 januari in werking treden. Lees verder

Uit informatie blijkt dat het aandeel lerarenfuncties op LD-niveau bij sommige scholen iets terugloopt ten opzichte van de nulmeting van oktober 2008. Als dat ook op één of meer van uw scholen gebeurt, is het raadzaam op korte termijn maatregelen te treffen.

In de CAO-VO is namelijk opgenomen, dat indien er vóór 31 december 2010 niet een eerste stap wordt gezet om het aandeel LD-functies in de functiemix te verhogen, het entreerecht met onmiddellijke ingang in werking treedt (zie artikel 11.3 lid 1 van de CAO-VO).

Als u niet (op tijd) aan deze bepaling in de cao kunt voldoen, raden wij u aan om contact op te nemen met de vakorganisaties in uw regio. U kunt met een verwijzing naar artikel 11.6 van de CAO-VO in een lokaal overleg afwijkende afspraken maken ten aanzien van hoofdstuk 11.

Informatie: Paul Janssen, 06–53325092, pjanssen@vosabb.nl