Leuven lokt Nederlandse studenten: wij zijn goedkoper!

De K.U. Leuven lokt Nederlandse studenten door onder meer de veel lagere studiekosten in Vlaanderen onder de aandacht te brengen. Ook meldt de Leuvense universiteit in een brochure voor Nederlandse eindexamenleerlingen dat er in die Vlaamse stad geen kamernood is. Lees verder

De K.U. Leuven heeft niet alleen een wervingsbrochure voor Nederlandse studenten uitgebracht, ook adverteert de Vlaamse universiteit in weekblad De Groene Amsterdammer. In die advertentie staat dat het het collegegeld maximaal 600 euro bedraagt, ook voor een tweede opleiding.

Het collegegeld in Nederland is komend studiejaar met 1713 euro bijna drie keer zo hoog. Naar verwachting gaat het Nederlandse collegegeld de komende jaren verder omhoog. Zo gaan zogenoemde langstudeerders vanaf 2012 bovenop het collegegeld nog eens 3000 euro per jaar extra betalen. Daarmee wordt studeren in Nederland veel duurder dan in Vlaanderen.

Het Leuvense universiteitsblad Veto schrijft dat er voorzichtigheid geboden is bij het werven van Nederlandse studenten nu zij te maken krijgen met sterk stijgende studiekosten, omdat Leuven net als andere Vlaamse universiteitssteden een massale toestroom van Nederlanders niet zou aankunnen.

Klik hier voor het artikel in Veto over de wervingsactie onder Nederlanders.