Levensbeschouwing, juist in openbaar onderwijs!

‘Wie denkt dat het openbaar onderwijs geen aandacht mag besteden aan
levensbeschouwing, loopt zo’n honderd jaar achter op de actualiteit.’ Daarmee begint beleidsmedewerkers Marleen Lammers een achtergrondartikel in het tijdschrift Narthex voor levensbeschouwing en educatie.

Lammers legt in het artikel uit dat de afgelopen eeuw een paradigmaverschuiving heeft plaatsgevonden van een actief neutrale naar een actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs. Ze gaat in op de historische en de huidige wettelijke legitimatie van het vakgebied levensbeschouwing in het openbaar (voortgezet) onderwijs.

Daarin wordt niet alleen de genoemde verschuiving zichtbaar, maar wordt ook duidelijk dat openbaar onderwijs de opdracht heeft om te onderwijzen over levensbeschouwelijke tradities en te werken aan de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen.

Daarnaast biedt het openbaar onderwijs ruimte aan levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, gericht op het opvoeden in een levensbeschouwing of gericht op de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen een levensbeschouwelijke traditie.

Lees het artikel Juist in het openbaar onderwijs. Over de aandacht voor levensbeschouwing in de openbare school.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl