Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs

Met het eerste nummer van onderwijsmagazine School! in dit nieuwe schooljaar, dat binnenkort verschijnt, wordt de brochure ‘Levensbeschouwing juist in het openbaar onderwijs’ meegestuurd. Lees verder

De brochure gaat in op het aanbod en de begeleiding die VOS/ABB kan bieden op het gebied van levensbeschouwing in de openbare basisschool. Ook komen in de brochure het boek ‘Een wereld vol geloof’ en de methoden ‘Kleur’ en ‘Heb ’t lef’ aan bod.

‘Een wereld vol geloof’ is een basisboek over de vijf wereldgodsdiensten en is bedoeld voor leraren en pabo-studenten. ‘Kleur’ is bestemd voor scholen voor primair onderwijs die bewust kiezen voor multireligieuze en multiculturele ontwikkeling. Het basisboek en de methode worden uitgegeven door Kwintessens. 

‘Heb ’t lef’ is een praktische en eigentijds vormgegeven multimediale methode levensbeschouwing voor het openbaar primair onderwijs. Deze methode is ontwikkeld binnen de Twente School of Education.

Meer informatie over het aanbod van VOS/ABB vindt u in de brochure, die u kunt downloaden uit de rechterkolom.

De brochure wordt meegestuurd met het eerstvolgende nummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat op 7 september verschijnt.

Informatie: Hans Teegelbeckers, 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl

Bijlagen