LKC-symposium over 10 jaar klachtrecht

De Landelijk Klachtencommissie Onderwijs (LKC) organiseert op woensdag 19 november in het kader van het 10-jarig bestaan het studiesymposium ’10 jaar klachtrecht in het onderwijs: werd u er beter van?’. Lees verder

Het symposium gaat over klachtrecht als onderdeel van kwaliteitsbeleid. Te gast is Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Hij stelt de vraag centraal of het klachtrecht heeft bijgedragen tot juridisering van het onderwijs.

Andere onderdelen van het symposium zijn een forumdiscussie over de rol van de schoolleider en workshops. Meer inhoudelijke informatie en de mogelijkheid om voor dit symposium aan te melden, vindt u op www.lgc-lkc.nl.

In Over Onderwijs nr. 5, dat op 17 september aan de leden van VOS/ABB is verstuurd, staat een interview met secretaris Marianne Backer van de LKC over 10 jaar klachtrecht.