Londo 2008 SBO (b)

De bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2008 zijn vastgesteld. Lees verder

De verhoging in vergelijking met 2007 is 1,60%. Dit betreft de ‘prijscompensatie’.

De bedragen per programma van eisen zijn nu officieel gepubliceerd.

De details van de bedragen zijn in bijgaand Excel-bestand weergegeven, waarbij de vetgedrukte bedragen definitief zijn vastgesteld. De onderliggende bedragen zijn soms een eurocent anders dan in het eerder uitgebrachte instrument.

Het instrument voor de berekening van de Londo-vergoeding per SBO is inmiddels aangepast. Dit instrument is eveneens bij dit bericht geplaatst.

Het instrument kan uit de rechterkolom worden gedownload (rechtermuisknop: ‘Doel opslaan als’).

Bijlagen