Londo 2013 (V)SO

Met dit instrument wordt berekend wat de materiële inkomsten zijn van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor het kalenderjaar 2013. Het instrument berekent dit voor de kernafdeling plus mogelijke andere componenten van de school, met een maximum van drie componenten. Lees verder

Het model is uit de rechter kolom te downloaden.

Bijlagen