Londo-bedragen 2008 bekend

De bekostigingsbedragen voor de programma’s van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) voor 2008 zijn vastgesteld. De bedragen zijn dit jaar 1,6 procent hoger. Dat is de prijscompensatie die erin is verwerkt. Lees verder

Er is dus – zoals eerder aangekondigd – geen verhoging gekomen naar aanleiding van de evaluatie van de Londo-bedragen, waaruit een forse achterstand bleek. Scholen blijven ook in 2008 tekort komen op onderhoud, huisvesting, schoonmaak en energie.

De bedragen per programma van eisen zijn officieel nog niet gepubliceerd, maar de berekening met de verhoging met 1,6% geeft uitkomsten die alleen nog in centen iets kunnen verschillen.

De details van de bedragen zijn in bijgaand Excel-bestand weergegeven, waarbij de vet gedrukte bedragen definitief zijn vastgesteld. De onderliggende bedragen kunnen dus nog een eurocent schelen. U vindt de bedragen in de rechterkolom hiernaast.

De verhoging van 1,6% geldt ook voor het programma van eisen (V)SO. Het kost wat meer werk alle getallen van het (V)SO op een rijtje te krijgen, maar die zullen ook spoedig volgen.

Het instrument voor de berekening van de Londo-vergoeding per basisschool is inmiddels aangepast. Dit instrument is eveneens in de rechterkolom bij dit bericht geplaatst. U kunt beide bestanden downloaden door te klikken met de rechtermuisknop en dan te kiezen voor ‘Doel opslaan als’.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen