Londo-bedragen in 2010 met 0,17 procent omlaag

De bedragen voor materiële instandhouding gaan in 2010 met 0,17 procent omlaag. Dat komt doordat de ramingen voor dit jaar aanzienlijk te hoog waren en ook in 2008 de realisatie lager uitviel. Bovendien gaat 0,16 euro per leerling voortaan rechtstreeks van het ministerie van OCW naar de geschillencommissie WMS. Voor een gemiddelde basisschool betekent dit bij elkaar een vermindering van globaal 250 euro ten opzichte van 2009. Lees verder

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld. Daarbij wordt de ontwikkeling van de index van de materiële overheidsconsumptie gevolgd. De bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in 2008,
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2009,
  • de verwachte prijsontwikkeling in 2010.

Deze gegevens zijn opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van 2009 en 2010 (de ramingen voor 2009 en 2010) en het Centraal Economisch Plan van 2009 (de gerealiseerde prijsontwikkeling van 2008). Deze documenten zijn sinds Prinsjesdag openbaar.

Het blijkt dat de ramingen vorig jaar aanzienlijk te hoog waren gesteld en ook de realisatie over 2008 lager uitvalt. Het resultaat komt daardoor uit op een negatief bijstellingspercentage voor de bedragen voor 2010. Dat het negatief uitvalt is uitzonderlijk en heeft voor zover bekend niet eerder plaatsgevonden. Het negatieve percentage blijft beperkt tot 0,17.

In principe worden alle bedragen van de Londo-bekostiging met dit percentage bijgesteld. Andere bijstellingen van meer inhoudelijke aard worden niet verwacht, zij het dat een klein bedrag van 0,16 euro per leerling uit de post ABB (onderdeel beheer en bestuur) voor de geschillencommissie WMS vervalt. In de brief van 9 juli 2009 van de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW was dit al aan de Tweede Kamer bericht, omdat de bekostiging per 1 januari 2010 dan rechtstreeks door het ministerie aan de geschillencommissie WMS plaatsvindt.

Voor een gemiddelde basisschool betekent de bijstelling met -0,17 procent van de MI-bekostiging 2009 en het vervallen van de 0,16 euro per leerling een vermindering van globaal 250 euro ten opzichte van het kalenderjaar 2009.

De Regeling voor 2010 zal naar verwachting eind september worden gepubliceerd, vlak voor de wettelijk voorgeschreven datum van 1 oktober.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl