Londo-brochures voor het basisonderwijs en (V)SO

De nieuwe Londo-brochures voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn gepubliceerd. Deze brochures, in een enigszins uitgebreide versie, staan in de rechterkolom van dit bericht. Lees verder

Nadat elk jaar in oktober de regeling is gepubliceerd voor de bekostiging van de materiële instandhouding (beter bekend als de Londo-bekostiging) worden de voorlichtingspublicaties voor het basis- en speciaal onderwijs gepubliceerd. Hierin wordt nader ingegaan op de normen van deze bekostiging.

Inmiddels zijn deze publicaties voor het basisonderwijs respectievelijk het (voortgezet) speciaal onderwijs uit. In de rechterkolom staan deze publicaties, die net wat uitgebreider en gedetailleerder zijn dan die van CFI.

Ook is een aantal fouten hersteld, bijvoorbeeld in de tabel van de groepsafhankelijke bedragen per vierkante meter. Ook zijn de bedragen voor het gebouwenonderhoud en het meubilair meer gespecificeerd.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen