Londo sbo 2007 (a)

Met dit instrument wordt berekend wat de materiële inkomsten zijn van een speciale school voor basisonderwijs voor het kalenderjaar 2007. Lees verder

U kunt het als londo sbo 2007 vs a.xls downloaden onder artikel info.

Let op: Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom onder ‘Bijlage’ en kiest u voor ‘Doel opslaan als…

Bijlagen