Lumpsum: de stand van zaken

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB heeft een informatieve brochure geschreven over hoe het staat met de voorbereidingen op de lumpsumbekostiging. Lees verder

De brochure ‘Lumpsum po, de stand van zaken. En nu op stoom blijven!’ is als bijlage verstuurd bij de eerste papieren VOS/ABB-nieuwsbrief voor het primair onderwijs van dit jaar.

Keizer geeft een helder overzicht van de stand van zaken. Hij gaat uitgebreid in op allerlei aspecten die met lumpsum samenhangen, zoals de autonomievergroting in het onderwijs, wet- en regelgeving, overgangsregelingen en herverdeeleffecten.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl