Lumpsumprijzen aangepast

De lumpsumbedragen voor het schooljaar 2008-2009 zijn nu definitief. Er zijn aanpassingen gedaan, onder meer omdat de effecten van het Convenannt LeerKracht nog moesten worden verwerkt. Dit is nu gebeurd. Lees verder

De GPL bedragen voor het PO voor het schooljaar 2008-09 waren al in april gepubliceerd, maar het was toen al zeker dat deze bedragen nog zouden worden aangepast. De aanpassing was nodig omdat in de eerste plaats in de bedragen voor 2007-08 de premieaanpassingen per 1 januari 2008 nog definitief moesten worden vastgesteld die dan dus ook doorwerken in de bedragen voor 2008-09.

In de tweede plaats moesten de effecten van het Convenant LeerKracht met betrekking tot 2008-09 nog worden toegevoegd.

 In juni 2008 zijn de definitieve bedragen voor 2007-08 vastgesteld met daarin verwerkt de premieaanpassingen. Voor de bepaling van de bedragen voor 2008-09 is daarmee het vertrekpunt de bedragen van 2007-08.

Daaraan worden de effecten toegevoegd die na 1 januari 2008 optreden voor 2008 resp. 2009. Dat leidt uiteindelijk tot een verhoging van de GPL met 1,92 procent. Daarnaast heeft het Convenant LeerKracht effecten op de bekostiging.

In het bijgaande bestand in de rechterkolom hiernaast een overzicht van een toelichting op de definitieve lumpsumprijzen. Ook vindt u daar een Excel-bestand met alle bedragen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251 of bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen