Lumpsumprijzen voor 2008-2009 bekend

De bedragen voor de gemiddelde personeelslasten (GPL-bedragen) voor het primair onderwijs zijn vastgesteld voor de publicatie van alle bedragen waarmee gerekend moet worden. De publicatie van 26 maart 2008 staat op de website van CFI en in de Staatscourant per 10 april. Lees verder

De GPL-bedragen zijn allemaal verhoogd met 1,4 procent en aangepast aan de gemiddelde landelijke leeftijdsontwikkeling. Deze laat een iets dalende tendens zien, maar die daling is zeer gering. De grootste daling doet zich voor bij het speciaal basisonderwijs: van 41,38 naar 41,24. De daling zorgt voor een iets ophogend effect op de GPL, doordat het macrobudget als zodanig gelijkblijft.

De prijsaanpassing van de GPL vergt een nadere analyse, ook met betrekking tot de doorwerking van de werkgeverslasten. Klik hier voor meer informatie.

Senior beleidsmedewerker Bé Keizer van VOS/ABB heeft een uitgebreid artikel over de GPL-bedragen geschreven. Dat artikel staat in de rechterkolom van dit bericht. Daar staan ook de lumpsumbekostigingsregeling 2008-2009 en een Excel-bestand met alle bedragen.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen