‘Maak eisen voor havo en vwo strenger’

Als havo- en vwo-leerlingen een onvoldoende hebben voor Nederlands, Engels of wiskunde, zouden ze geen diploma meer mogen krijgen. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad aan minister Ronald Plasterk van OCW. Lees verder

Met strengere eisen voor havo en vwo wil de Onderwijsraad de basiskennis van de leerlingen op peil houden. Dat is beter voor de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

De raad stelt ook voor dat het voortgezet onderwijs samen met het mbo, hbo en wo duidelijke afspraken maakt over het niveau van de verschillende opleidingen. De eisen zouden moeten worden verwerkt in toetsen, die vervolgens voor iedereen op internet moeten komen te staan. Zo kunnen jongeren gemakkelijk nagaan of ze aan een opleiding kunnen beginnen.

In het advies aan minister Plasterk staat ook dat er een onderzoek moet komen naar de tijdsindeling van studenten, wijzigingen van in de studiefinanciering en fiscale regelingen voor bijbaantjes. Studenten moeten volgens de raad meer aandacht hebben voor hun studie, zodat er intensiever onderwijs mogelijk wordt.

Het advies ‘Versteviging van kennis in het onderwijs’ staat als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen