Maak gebruik van School aan Zet op maat!

Besturen die met hun scholen beleids- en ontwikkelingstrajecten doorlopen, kunnen zich aanmelden voor School aan Zet. Naast de reguliere gesprekkencycli kunnen zij ook gebruikmaken van een aanbod dat specifiek op de eigen situatie is afgestemd.

Anna Schipper van VOS/ABB is een van de experts van School aan Zet. Zij hoort tijdens haar werk vaak dat er behoefte is aan maatwerk. Besturen en hun scholen kunnen dan ook kiezen voor verschillende variaties van School aan Zet:

  • In tijd: timing wordt afgestemd op de cyclus van het schoolbestuur.
  • In focus: thema’s worden afgestemd op de beleidsagenda van het schoolbestuur.
  • In organisatorische setting: aansluiting bij bovenschoolse projectgroepen, leerteams en werkgroepen. Werkconferenties of masterclasses passen hier ook binnen.

Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden voor het programma, vindt u op de website www.schoolaanzet.nl. Ook kunt u uiteraard contact met het programmateam van School aan Zet opnemen via 070 311 97 19 of administratie@schoolaanzet.nl.