‘Maak van burgerschap een eindexamenvak’

‘Burgerschapsvorming moet een verplicht eindexamenvak worden’. Dat zegt onderzoeker Menno Hurenkamp, die regelmatig over burgerschap publiceert, in een exclusief interview in het decembernummer van magazine School! Het blad verschijnt eind deze week.
Lees verder

Over burgerschapsvorming in het onderwijs wordt nog veel gediscussieerd. Het is opgenomen in de kerndoelen, maar wat is nu de beste manier om hier aandacht aan te besteden? Moet het een apart vak worden, of zit het verweven in het hele schoolleven? In het blad geven verschillende mensen hun visie, onder wie onderzoeker Hurenkamp. Over één ding zijn alle partijen het eens: burgerschapsvorming is belangrijk en levert veel op.

Inmiddels zijn er ook methodes ontwikkeld voor burgerschapsvorming in het (basis)onderwijs. Onderzocht is of die methodes effect hebben en de uitkomsten van dat onderzoek zijn verrassend positief. Ook dat leest u in het decembernummer van School!

Verder in dit nummer een interview met hoogleraar Sjoerd Karsten over artikel 23 van de grondwet (vrijheid van onderwijs) en het advies van de Onderwijsraad hierover. Karsten vindt de raad ‘naïef’ omdat die de verzuiling van het onderwijs in stand wil houden, terwijl de werkelijkheid al heel anders is.

Pluspunt
Het magazine bericht verder over de mogelijkheden van filosoferen met kinderen, doordecentralisatie van het gebouwenonderhoud, het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, educatief partnerschap en natuurlijk weer een TOP-school als mooi praktijkvoorbeeld. Dit keer is dat obs Het Pluspunt in Rotterdam.

Magazine School! is het relatieblad van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs en verschijnt in een oplage van rond de 11.000 exemplaren. De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en al hun scholen ontvangen het blad eind deze week.

Bent u geen lid, maar wél geïnteresseerd in het blad? Neem dan een abonnement voor slechts 24,50 euro per jaar.