Maak van Veiligheidsplan geen ‘papieren tijger’

Aandacht voor veiligheidsbeleid op scholen vergt een samenhangend pakket aan maatregelen en maatwerk. Van alle kanten worden nu suggesties aangedragen hoe we de veiligheid kunnen verbeteren, maar laten we ervoor waken dat het geen ‘papieren tijgers’ worden. Lees verder

Het thema ‘Veiligheid’ staat de laatste maanden hoog op de agenda van onder andere politici, onderwijsspecialisten en werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs. Terecht want we hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen. Na alle incidenten zijn we eindelijk goed wakker geschud, zo lijkt het nu.

Minister Van der Hoeven stelt in haar veiligheidsplan onder meer dat ‘notoire lastpakken voortaan langere tijd buiten de school mogen worden geplaatst.’ Scholen die al jarenlang problemen hebben om deze lastige leerlingen elders onder te brengen zullen dit besluit met instemming begroeten, want een veilig schoolklimaat is een groot goed. Er is ook niets mis met het voorstel om een veiligheidsplan per school op te laten nemen in de CAO. Maar een flink deel van van de zaken die met veiligheid te maken hebben, is vermoedelijk niet te ondervangen met CAO’s. Laten we er met z’n allen voor waken dat het veiligheidsplan geen ‘papieren tijger’ wordt., waar we ons achter verschuilen.

Aandacht voor veiligheid op scholen vergt een samenhangend pakket aan maatregelen. Maatwerk vooral, omdat geen school dezelfde is. Veel zaken die met veiligheid te maken hebben, zitten ook in de hoofden en harten van mensen. Individuen met maatschappelijke waarden en normen die niet per definitie gemeengoed zijn. Zoals we al eerder in onze gezamenlijke brief namens de organisaties voor bestuur en management aan de Minister hebben aangegeven vergt een goed veiligheidsbeleid een samenhangend pakket aan maatregelen van scholen én overheid samen.