Maatschappelijke stage mag geen kinderarbeid zijn

Als een school voor voortgezet onderwijs 12-jarige leerlingen op maatschappelijke stage stuurt, is er volgens de wet sprake van kinderarbeid. Dat blijkt uit een brief van minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Tweede Kamer. Lees verder

Het Christelijk Lyceum in Zeist had mede namens twaalf andere vo-scholen een brief gestuurd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW met de vraag of het mogelijk is 12-jarige leerlingen buiten de school een maatschappelijke stage te laten volgen. Omdat het hier een arbeidsrechtelijke kwestie betreft, antwoordt minister Kamp.

De minister van SZW geeft een ondubbelzinnig antwoord: de maatschappelijke stage valt onder het begrip ‘arbeid’ en het is wettelijk verboden om kinderen jonger dan 13 jaar arbeid te laten verrichten. Als scholen 12-jarige leerlingen op maatschappelijke stage sturen, maken ze zich dus schuldig aan kinderarbeid. De minister is niet bereid voor de maatschappelijke stages een uitzondering te maken.

Wel is het volgens hem mogelijk om 12-jarige leerlingen binnen de school een maatschappelijke stage te laten uitvoeren. Ook behoort het wettelijk tot de mogelijkheden om door middel van een buitenschoolse klassenactiviteit onder begeleiding 12-jarige leerlingen kennis te laten maken met het fenomeen van de maatschappelijke stage.

Klik hier voor de brief van minister Kamp.