Maatschappelijke stages van 72 uur

Leerlingen in het voortgezet onderwijs worden verplicht een maatschappelijke stage van 72 uur te lopen. Leerlingen die dat niet doen, kunnen geen diploma krijgen. De ministerraad is akkoord met dit voorstel van staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

In 2011 zullen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs worden verplicht een maatschappelijke stage volgen. Alle vo-scholen moeten dan een invoeringsplan voor de stage hebben. In het schooljaar 2011-2012 wordt de maatschappelijke stage wettelijk verplicht.

Het kabinet wil met het motto ‘Samen leven kun je leren’ met de maatschappelijke stages jongeren meer bij de samenleving betrekken. Daar zijn in het coalitieakkoord afspraken over gemaakt.

Leerlingen, scholen en stagebieders mogen volgens het kabinet voor een groot deel zelf bepalen hoe ze de stages organiseren. Voorwaarde is wel dat ze minimaal 72 uur duren en dat leerlingen tot de stage worden verplicht: zonder stage, geen diploma.

Het plan van aanpak voor maatschappelijke stages, zoals dat door staatssecretaris Van Bijsterveldt is gepresenteerd, staat in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor een in Over Onderwijs gepubliceerd achtergrondartikel over maatschappelijke stages

Bijlagen