‘Maatschappij moet onderwijs meer koesteren’

De samenleving moet meer betrokkenheid bij het onderwijs tonen. Scholen staan er nu te vaak alleen voor. Dat staat in het advies Stand van educatief Nederland 2009 van de Onderwijsraad. Lees verder

De Onderwijsraad vindt dat ‘er een nieuwe maatschappelijke identificatie met onderwijs’ moet ontstaan. Dat zou veel meer dan nu een verantwoordelijkheid van de burgers moeten worden. De overheid moet zich hiervoor sterk maken, zo stelt de raad in het advies.

Ook moet er een breed maatschappelijk gesprek ontstaan over de inhoud van het onderwijs. ‘Wat moeten jongeren nu werkelijk leren? Moeten leerlingen leren staartdelen? Wat moet een installatietechnicus eigenlijk kunnen en weten?’ De minister van OCW zou deze discussie moeten stimuleren.

Verder meldt de Onderwijsraad dat belangrijke mensen uit het bedrijfsleven, de politiek, de sport en de cultuursector zich meer moeten inzetten voor het onderwijs. ‘Bij deze groepen is vaak de wil wel aanwezig, maar de weg naar het onderwijs nog onbekend.’ De raad baseert deze uitspraak op interviews met onder anderen Schipholdirecteur Gerlach Cerfontaine, acteur Frank Sanders en PvdA-Tweede Kamerlid John Leerdam.

Het is voorts opmerkelijk dat de Onderwijsraad de discussie over de urennormen lijkt aan te zwengelen. ‘Leren en onderwijs beperken zich niet tot het schoollokaal. De 1040 uren voor brugklassers, de 940 uren in de basisschool, of de 850 uren op het mbo en de 15 of 20 contacturen per week in het hoger onderwijs zijn slechts een startpunt.’

Klik hier voor het advies Stand van educatief Nederland 2009.